Integritetspolicy

Datasäkerhetspolicy

Ansvarig för databehandling är:


Inverticum GmbH, Severin Christopher Butz Mechlem (VD)
Valley 44
80331 München
Tyskland

info + privacy.policy @artprinta.com

Vi uppskattar ditt intresse för vår onlinebutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

 

1. Få åtkomst till data och värd

Du kan besöka vår webbplats utan att ge någon personlig information. Varje gång en webbplats öppnas sparar webbservern bara automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för åtkomst, mängden överförd data och den begärande leverantör (åtkomstdata) och dokumenterar åtkomsten.

Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och förbättra våra tjänster. I enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. För DSGVO tjänar detta till att skydda våra övervägande legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande som en del av en balans av intressen. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt sidbesök.

Värdtjänster av en tredjepartsleverantör
Inom ramen för behandlingen för våra räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör oss tjänsterna för värd och visning av webbplatsen. All information som samlas in inom ramen för användningen av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls för detta ändamål i onlinebutiken som beskrivs nedan kommer att behandlas på dess servrar. Bearbetning på andra servrar sker endast inom det ramverk som beskrivs här.

Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land utanför Europeiska unionen för vilket Europeiska kommissionen har beslutat att fastställa en tillräcklig dataskyddsnivå.

2. Datainsamling och användning för kontraktsbehandling

Vi samlar in personuppgifter när du lämnar dem till oss inom ramen för din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall kräver data för att behandla kontraktet eller för att behandla din kontakt och du kommer inte att kunna slutföra beställningen eller skicka kontakten utan deras information. Vilken data som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär.

Vi använder informationen från dig i enlighet med artikel. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO för kontraktshantering och behandling av dina förfrågningar. Efter att kontraktet har slutförts kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och kommer att raderas efter att skatte- och handelsrättens lagringsperioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har angett att du inte vill att dina uppgifter ska behandlas. Du har uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att använda information utöver detta som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

3. Dataöverföring

 I syfte att uppfylla avtalet i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO, vidarebefordrar vi dina uppgifter till det rederi som beställts med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leverans av beställda varor. Beroende på vilken betalningstjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen, vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlas in här till det kreditinstitut som har beställt betalningen och alla betalningstjänstleverantörer som vi har beställt eller till den valda betalningstjänsten för behandling av betalningar. I vissa fall samlar de valda leverantörerna av betalningstjänster också in dessa uppgifter om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du registrera dig hos betalningstjänstleverantören med dina åtkomstdata under beställningsprocessen. Dataskyddsdeklarationen för respektive leverantör av betaltjänster gäller i detta avseende.

Vi använder också ett externt lagerhanteringssystem för order- och kontraktshantering. Dataöverföringen eller behandlingen som sker i detta avseende är baserad på orderbehandling.

Vi använder leverantörer av betalningstjänster och leverantörer av leveransservice baserade i ett land utanför EU. Överföring av personuppgifter till dessa företag sker endast inom ramen för nödvändigheten av att uppfylla kontraktet.

Detsamma gäller för överföring av data till våra tillverkare eller grossister i de fall de tar över leveransen för oss (drop shipment).

Dataöverföring för åldersverifiering Om din beställning inkluderar varor vars försäljning är föremål för åldersbegränsningar, tillhandahåller vi en pålitlig tjänst genom att använda en pålitlig I enlighet med ett omfattande förfarande som involverar personlig identitet och åldersverifiering, ska kunden se till att han har nått den nödvändiga minimiåldern. För detta ändamål används SCHUFA IdentitätsCheck på vår webbplats. Denna tjänst tillhandahålls av SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
För att säkerställa den nödvändiga minimiåldern överförs individuella personuppgifter (t.ex. namn, adress och födelsedatum) till SCHUFA Holding AG. En så kallad identitetskontroll med Q-bit genomförs sedan, som utvärderades positivt av kommissionen för skydd av minderåriga i media (KJM) för åldersverifiering. 6 para. 1 mening 1 lit. 1 f DSGVO för att säkerställa våra legitima intressen, som dominerar i samband med en balans av intressen, för att säkerställa ett erbjudande som överensstämmer med skyddet för minderåriga och för att säkerställa lagstadgade bestämmelser om skydd för minderåriga.
En kreditbedömning sker inte i detta avseende.

Efter fullständigt slutförande av kontraktet och efter utgången av skatte- och handelsrättens lagringsperioder kommer dina uppgifter som behandlas för detta ändamål att raderas, såvida du inte uttrycker din avsikt att göra det. Du har uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller sig rätten att använda all information utöver detta som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

Dataöverföring till inkassoföretag För uppfyllandet av kontraktet enligt art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO, vi överför dina uppgifter till ett auktoriserat inkassoföretag, om vårt betalningskrav inte avgjordes trots tidigare påminnelse. I detta fall samlas in skulden direkt av inkassobyrån. Dessutom tjänar vidarebefordran av våra uppgifter till att skydda våra berättigade intressen, som är dominerande i samband med en balansering av intressen, i ett effektivt påstående eller verkställighet av vårt betalningskrav i enlighet med artikel. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Dataöverföring till leverantörer av valutaomvandlare Genom att använda vår webbplats accepterar du att låta tredje parter behandla din IP-adress för att bestämma din plats för valutakonvertering. Du samtycker också till att ha den valutan lagrad i en sessionskaka i din webbläsare (en tillfällig cookie som automatiskt tas bort när du stänger din webbläsare). Vi gör detta för att den valda valutan ska förbli vald och konsekvent när vi surfar på vår webbplats så att priserna kan konvertera till din lokala valuta.

4. E-post nyhetsbrev och postreklam

E-post-reklam med prenumeration på nyhetsbrevet
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda de uppgifter som krävs här eller separat meddelas av dig för att skicka ditt e-postnyhetsbrev regelbundet på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel. 6 para. 1 mening 1 lit. en DSGVO.

Prenumeration från nyhetsbrevet är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktpersonen som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. När du har avslutat prenumerationen kommer vi att ta bort din e-postadress från mottagarlistan såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda dina data utöver dessa, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig i denna förklaring.

E-post-reklam utan registrering för nyhetsbrevet och din rätt till invändningar
Om vi ​​får din e-postadress i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst och du inte har gjort några invändningar mot detta förbehåller vi oss rätten att skicka ett e-postmeddelande på grundval av § 7 Abs. 3 UWG skickar regelbundet erbjudanden för liknande produkter, till exempel de som redan köpt, från vårt sortiment via e-post. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som dominerar i samband med en balans av intressen, i en reklammetod för våra kunder.
Du kan när som helst invända mot den här användningen av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktpersonen som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklammeddelandet, utan att medföra några andra kostnader än grundpriserna.

Nyhetsbrevet kommer att skickas som en del av en behandling för våra räkning av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress. Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Publicera reklam och din rätt till invändning

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för våra egna reklamändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som dominerar i samband med avvikelse av intressen, i en reklammetod för våra kunder i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Reklamutsändningarna tillhandahålls inom ramen för behandlingen för våra räkning av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter för detta ändamål.
Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till kontaktpersonen som beskrivs nedan.

5. Dataanvändning för betalningshantering

Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Klarna Betalningstjänster Om du väljer Klarnas betalningstjänster ber vi ditt samtycke enligt Art. 6 para. 1 mening 1 lit. en DSGVO som vi kan överföra de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av betalningen och en identitets- och kreditkontroll till Klarna üuuml; fung. I Tyskland nämns de kreditföretag som nämns i Klarnas Dataskyddsdeklaration kan användas för identitet och kreditkontroller.

Klarna kommer att använda den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för ett betalningsfall för att fatta ett välgrundat beslut om etablering, utförande eller avslutande av avtalsförhållandet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktinformationen nedan. Som ett resultat kanske vi inte längre kan erbjuda dig vissa betalningsalternativ. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna användning av dina personuppgifter, även mot Klarna.

6. Cookies och webbanalys

För att göra besök på vår webbplats attraktiv och för att möjliggöra användning av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din slutenhet. Några av de cookies vi använder raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs. efter att du har stängt din webbläsare (så kallade session cookies). Andra cookies kvar på din slutanordning och gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (ihållande cookies). Du hittar lagringstiden i cookieinställningarna i din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad när cookies ställs in och bestämmer individuellt om du vill acceptera dem eller inte, eller att acceptera cookies i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig på det sätt som hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare som berättar hur du ändrar dina cookie-inställningar. Dessa kan hittas för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer ™
safari ™
krom ™
Firefox ™
Opera ™


Om cookies inte accepteras kan funktionen på vår webbplats begränsas.

Denna webbplats använder också den så kallade DoubleClick-kakan inom ramen för Google Analytics (se nedan), vilket gör att din webbläsare kan identifieras när du besöker andra webbplatser. Informationen som genereras automatiskt av cookien om ditt besök på denna webbplats kommer i allmänhet att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. IP-adressen kommer att reduceras genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats innan den överförs inom EU: s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till och raderas från en Google-server i USA. Den anonyma IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kombineras med andra data från Google. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Google kan också överföra denna information till tredje parter där det krävs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Efter syftet och slutet av användningen av Google DoubleClick av oss kommer de data som samlas in i detta sammanhang att raderas. Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivet enligt irländsk lag med sitt säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, erbjuder Google DoubleClick. (Www.google.de).
Där information överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat kan ses här. För företag som är certifierade enligt Privacy Shield fastställs en tillräcklig dataskydd baserad på avtal mellan USA, Europeiska kommissionen och Schweiz.

Du kan inaktivera DoubleClick-cookien via detta Länk. Dessutom kan du informera dig själv kl Digital Advertising Alliance om inställningen av cookies och göra inställningar för detta. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du blir informerad när cookies ställs in och beslutar individuellt om du vill acceptera dem, eller om du vill acceptera cookies för specifika ändamål eller inte. Om cookies inte accepteras kan funktionen på vår webbplats begränsas.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics för analys av webbsidor. Webanalystjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som är etablerat och drivs enligt irländsk lag med sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Google (Universal) Analytics använder metoder som tillåter en analys av din användning av webbplatsen, till exempel cookies. Informationen som automatiskt samlas in om din användning av denna webbplats kommer i allmänhet att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den överförs inom EU: s medlemsländer eller i andra undertecknande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till och raderas från en Google-server i USA. Den anonyma IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med andra data från Google. När det syfte för vilket Google Analytics används upphör och Google Analytics inte längre används av oss kommer de data som samlas in i detta sammanhang att raderas. Om information överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan förhindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativ till webbläsarinsticksprogrammet kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics registrerar denna information på denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie lagras på din slutenhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

Dessutom använder denna webbplats Google Signaler. Detta är en förlängningsfunktion hos Google Analytics som möjliggör så kallad "cross-device tracking". Detta innebär att om dina Internet-aktiverade enheter är länkade till ditt Google-konto, kan Google generera rapporter om användningsmönster (särskilt användarnummer på olika enheter) även om du byter enheter. Google kommer att använda data för detta ändamål i den mån du har aktiverat inställningen "personlig reklam" på ditt Google-konto.
Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO, som dominerar inom ramen för en balans av intressen.
En behandling av personuppgifter sker inte av oss i detta avseende, vi får bara statistik baserad på Google Signaler.
Du kan när som helst ställa in "personlig reklam" i ditt Google-konto inaktivera, och därmed motsäger en fångst av Google Signaler.

Användning av etracker för webbanalys
För analys av webbsidor samlas och lagras data automatiskt på denna webbplats med teknik från etracker GmbH (www.etracker.com), från vilken användarprofiler skapas med pseudonymer. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymerade användarprofilerna kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan uttryckligt samtycke att ges separat. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas efter att vi har avslutat användningen av eTracker för det avsedda syftet och i slutet av dess användning. Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av data med verkan för framtiden genom att klicka på den här länken klick.

Efter din invändning kommer en opt-out cookie att placeras på din slutanordning. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen. 

Användning av econda för webbanalys
För analys av webbsidor samlas och lagras data automatiskt på denna webbplats med hjälp av tekniker från econda GmbH (www.econda.de), från vilka användarprofiler skapas med pseudonymer. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymerade användarprofilerna kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan uttryckligt samtycke att ges separat. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas efter att ändamålet för vilket econda samlades in har upphört och användningen av econda av oss har slutat. Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av data med verkan för framtiden genom att klicka på den här länken klick.

Efter din invändning kommer en opt-out cookie att placeras på din slutanordning. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

Användning av Webtrekk för webbanalys
För analys av webbsidor samlas in och lagras data automatiskt på denna webbplats med teknik från Webtrekk GmbH, från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymerade användarprofilerna kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan uttryckligt samtycke att ges separat. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas efter syftet och slutet med användningen av Webtrekk av oss. Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av data med verkan för framtiden genom att klicka på Länk. Efter din invändning placeras en opt-out-cookie på din slutanordning. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

Användning av Matomo för webbanalys
För analys av webbsidor samlas och lagras data automatiskt på denna webbplats med hjälp av webbanalysprogramvaran Matomo (https://matomo.org), en tjänst hos leverantören InnoCraft Ltd., när en sida besöks, från vilken användarprofiler skapas med pseudonymer. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymerade användarprofilerna kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan uttryckligt samtycke att ges separat. Efter syftet och slutet av användningen av Matomo av oss kommer de data som samlas in i detta sammanhang att raderas. All information som behandlas inom ramen för webbplatsanalysen som beskrivs ovan behandlas på våra servrar. Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av data med verkan för framtiden genom att följa anvisningarna nedan.
Invändning:

Efter din invändning kommer en bortkoppling att lagras på din terminalenhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

Användning av Matomo för webbanalys
För analys av webbsidor samlas och lagras data automatiskt på denna webbplats med hjälp av webbanalysprogramvaran Matomo (https://matomo.org), en tjänst hos leverantören InnoCraft Ltd., när en sida besöks, från vilken användarprofiler skapas med pseudonymer. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymerade användarprofilerna kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan uttryckligt samtycke att ges separat. Efter att vi har upphört att använda Matomo för det ändamål för vilket det samlades in, kommer informationen som samlas in i detta sammanhang att raderas av Innocraft Ltd, leverantören på vars servrar databehandlingen sker, som har sitt huvudkontor i Nya Zeeland. För detta land har Europeiska kommissionen utfärdat ett adekvat beslut.
Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av data med verkan för framtiden genom att följa anvisningarna nedan.
Invändning:
Efter din invändning kommer en opt-out cookie att placeras på din terminal. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen. 

7. Marknadsföring online

Google Ads-ommarknadsföring
Üvia Google-annonser vi annonserar denna webbplats i Googles sökresultat såväl som på tredje parts webbplatser. När du besöker vår webbplats ställs den så kallade ommarknadsföringskakan in av Google, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med ett pseudonymt cookie-ID och på grundval av de sidor du besöker. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Efter syftet och slutet av användningen av Google Ads Remarketing av oss kommer de data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

Ytterligare databehandling sker endast om du har kommit överens om att Google länkar din webb- och app-webbläsarhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser du ser på webben. I det här fallet, om du är inloggad på Google under ditt besök på vår webbplats, kommer Google att använda dina data tillsammans med Google Analytics-data för att sammanställa och definiera målgruppslistor för storskalig ommarknadsföring. Google kommer att tillfälligt länka dina personuppgifter till Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

Google Ads är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag med sitt säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de).
I den mån information överförs till och lagras av Google på servrar i USA är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan inaktivera ommarknadsföringskakan via detta länk. Dessutom kan du informera dig själv kl Digital Advertising Alliance om inställningen av cookies och göra inställningar för detta.

BingAds-ommarknadsföring
Om BingAds annonserar vi denna webbplats i sökresultaten Bing, Yahoo och MSN samt på tredje parts webbplatser. För detta ändamål ställs en cookie automatiskt in när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av en pseudonym CookieID och på grundval av de sidor du besöker. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Efter att vi har avslutat användningen av BingAds-ommarknadsföring för det ändamål som det är avsett för och har avslutat dess användning kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

BingAds är ett erbjudande från Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan inaktivera ommarknadsföringskakan via detta länk. Du kan också kontakta Digital Advertising Alliance för att lära dig mer om användningen av cookies och för att ändra dina inställningar. 

AdRoll retargeting via vår annonspartner AdRoll Advertising Limited, nivå 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irland, annonserar vi denna webbplats i sökresultat och på tredje parts webbplatser. När du besöker vår webbplats ställs en cookie från dessa leverantörer eller deras partners automatiskt in för detta ändamål, vilket möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av en pseudonym CookieID och på grundval av de sidor du besöker. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. Efter att vi har avslutat användningen av AdRoll Retargeting för det ändamål som det är avsett för och har avslutat dess användning kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

Du kan inaktivera Retargeting Cookie genom att klicka på en av följande länkar: https://app.adroll.com/optout/safari

Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att ställa in Inaktivera sidan av Network Advertising Initiative.

 

Affilinet Affiliate Program
Vår webbplats deltar i Affilinet Affiliate Program. Detta erbjuds av AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin (nedan kallat "affilinet"). Detta är ett så kallad affiliate-system där personer som är registrerade med affilinet (inklusive "publicister") marknadsför produkter eller tjänster för de så kallade "annonsörerna" på sina webbplatser med hjälp av reklammedia.
Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i optimering och kommersiellt utnyttjande av vårt online-erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.
Användning av cookies affilinet kan spåra framstegen för respektive beställning och i synnerhet att du har klickat på respektive länk och sedan beställt produkten via partnerprogrammet.
Du kan när som helst förhindra inställning av cookies av våra avtalspartners eller vår webbplats genom en motsvarande inställning i din webbläsare. Dessutom kan cookies som redan är inställda raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.
Mer information om databehandling på affilinet kan hittas Här.

Amazon affiliate-program
Vår webbplats deltar i Amazon Affiliate Program. Detta erbjuds av Amazon Europe Core S.à rl (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"). Detta är ett så kallad affiliate-system, som var utformat för att tillhandahålla ett medium för webbplatser, genom vilket placering av annonser och länkar till Amazon kan få en återbetalning av reklamkostnader. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen för att optimera och kommersiellt utnyttja vårt online-erbjudande i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. f) DSGVO.
Med hjälp av cookies kan Amazon spåra framstegen för respektive beställning och i synnerhet spår som du har klickat på respektive länk och sedan beställt produkten på Amazon. Du kan när som helst förhindra inställning av cookies av våra avtalspartners eller vår webbplats med hjälp av en lämplig inställning i din webbläsare. Dessutom kan cookies som redan är inställda raderas när som helst via webbläsaren eller andra program. Mer information om databehandling hos Amazon kan hittas Här.

Live-chat-verktyg Zendesk
Om du använder Live-Chat-verktyget för att kontakta oss kommer de uppgifter du frivilligt skriver in där (namn, e-postadress, meddelande) att behandlas av oss i enlighet med artikel. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO i syfte att besvara din förfrågan inom ramen för kontraktshantering. Dessutom tjänar användningen av detta verktyg till att skydda våra legitima intressen i effektiv och förbättrad kundkommunikation i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO, som råder i samband med en balans av intressen. Uppgifterna raderas sedan. Inom ramen för behandling för våra räkning tillhandahåller tredjepartsleverantören Zendesk, Inc. oss de tjänster som krävs för att tillhandahålla livechattverktyget. All data som samlas in under användning av chatverktyget behandlas på dess servrar.
Zendesk, Inc. är beläget i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Live-Chat-Tool användarliknande
Om du använder Live-Chat-verktyget för att kontakta oss kommer de uppgifter du frivilligt skriver in där (namn, e-postadress, meddelande) att behandlas av oss i enlighet med artikel. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO för att svara på din begäran inom ramen för kontraktshantering. Dessutom tjänar användningen av detta verktyg till att skydda våra legitima intressen i effektiv och förbättrad kundkommunikation i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO, som råder i samband med en balans av intressen. Uppgifterna raderas sedan. Som en del av behandlingen för våra vägnar tillhandahåller tredjepartsleverantören Userlike de tjänster som krävs för att tillhandahålla livechattverktyget. All data som samlas in under användning av chatverktyget behandlas på dess servrar.

Google Maps Denna webbplats använder Google Maps för visuell representation av geografisk information. Google Maps är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är etablerat och drivs enligt Irlands lagar med sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande såväl som lättillgänglighet till våra platser i enlighet med Art. 6 Para. 1 meningen 1 lit. 1 i den tyska aktiebolagslagen (AktG). f) DSGVO.
När Google Maps används överför eller bearbetar Google data om användningen av kartfunktionerna av besökare på webbplatsen, inklusive IP-adress och platsdata. Vi har inget inflytande på denna databehandling.
I den mån information överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.
För att inaktivera Google Maps-tjänsten och därmed förhindra överföring av data till Google måste du inaktivera Java Script-funktionen i din webbläsare. I detta fall kan Google Maps inte användas eller kan endast användas i begränsad utsträckning.
Mer information om databehandling av Google finns i sekretesspolicyn för Google. Användarvillkoren för Google Maps innehåller detaljerad information om karttjänsten.
Databehandlingen sker på grundval av en överenskommelse mellan gemensamt ansvariga personer i enlighet med art. 26 DSGVO, som du kan visa Här

Bing Maps
Denna webbplats använder Bing Maps för att visuellt geografisk information eller för att tillhandahålla en ruttplanerare. Bing Maps drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (nedan kallad Microsoft). Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt sortiment av produkter och tjänster samt enkel åtkomst till våra platser i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.
Vid användning av Bing Maps överför eller bearbetar Microsoft data om användningen av kartfunktionerna av besökare på webbplatsen, vilket särskilt kan inkludera IP-adressen. Webbplatsoperatören har inget inflytande på denna databehandling.
Microsoft är certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.
För att inaktivera Bing Maps-tjänsten och därmed förhindra dataöverföring till Microsoft måste du inaktivera Java Script-funktionen i din webbläsare. I detta fall kan Bing Maps inte användas eller kan endast användas i begränsad utsträckning.
Mer information om databehandling av Microsoft kan hittas här. Villkoren för användning av Bing Maps innehåller detaljerad information om karttjänsten.

Google reCAPTCHA
I syfte att skydda mot missbruk av våra webbformulär såväl som mot skräppost använder vi Googles reCAPTCHA-tjänst i samband med vissa former på denna webbsida. Google reCAPTCHA är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är inrättat och drivs enligt Irlands lagar och med sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Genom att kontrollera en manuell inmatning förhindrar den här tjänsten automatiserad programvara (så kallade bots) från att utföra missbruk på webbplatsen. I enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. För DSGVO tjänar detta till att skydda våra övervägande legitima intressen i skyddet av vår webbplats mot missbruk samt för en smidig presentation av vår online närvaro inom ramen för en avvikelse av intressen.

Google reCAPTCHA använder en kod inbäddad på webbplatsen, en så kallad JavaScript, för att övervaka metoder som tillåter en analys av din användning av webbplatsen, till exempel cookies. Informationen som samlas in automatiskt om din användning av denna webbplats, inklusive din IP-adress, kommer i allmänhet att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Dessutom utvärderas andra cookies lagrade i din webbläsare av Googles tjänster av Google reCAPTCHA.
Det går inte att läsa eller spara personuppgifter från inmatningsfältet i respektive formulär.

I den mån information överförs till Google-servrar i USA och lagras där, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan förhindra Google från att samla in data (inklusive din IP-adress) som genereras av JavaScript eller cookien och relaterar till din användning av webbplatsen och från att bearbeta dessa data av Google genom att förhindra körning av JavaScript eller inställningen av cookies i dina webbläsarinställningar . Observera att detta kan begränsa funktionen på vår webbplats för din användning.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns Här.

Google Fonts
På denna webbplats är skriptkoden "Google Font" inbäddad. Google Fonts är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är etablerat och drivs enligt Irlands lagar och ligger på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. f) DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. I detta sammanhang upprättas en anslutning mellan webbläsaren du använder och Googles servrar. Som ett resultat blir Google medvetet om att din IP-adress har använts för att komma åt vår webbplats.
Där information överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield. Du kan hitta mer information om databehandling av Google i Sekretessmeddelanden från Google.

Adobe Typekit Skriptkoden "Adobe Typekit" för företaget Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (nedan: Adobe) ingår på denna webbplats. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. f) DSGVO inom ramen för en avvikelse av intressen. I detta sammanhang upprättas en anslutning mellan webbläsaren du använder och Adobes servrar. Genom att göra detta blir Adobe medveten om att din IP-adress har använts för att komma åt vår webbplats. Adobe är certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.
Mer information om databehandling med Adobe Typekit finns i Sekretessmeddelanden från Adobe.

8. Sociala medier

Användning av sociala plugins från Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, AddThis

Så kallade sociala plugins ("Plugins") från sociala nätverk används på vår webbplats.

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till servrarna i respektive sociala nätverk. Innehållet i plugin överförs direkt till din webbläsare av respektive leverantör och integreras på sidan. Genom att integrera plugins får leverantörerna informationen som din webbläsare har kallat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en profil eller för närvarande inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas av din webbläsare direkt till en respektive leverantørs server (eventuellt i USA) och lagras där. Om du är inloggad på en av tjänsterna kan leverantörerna tilldela besök på vår webbplats direkt till din profil i respektive sociala nätverk. Om du interagerar med plugins, till exempel trycker du på "Gilla" eller "Dela" -knappen, överförs motsvarande information också direkt till en server hos leverantören och lagras där. Informationen publiceras också i det sociala nätverket och visas där för dina kontakter. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen för en optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. 1 f DSGVO.

inom ramen för ett avvikelse av intressen.

YouTube-videoplugin
Denna webbplats innehåller innehåll från tredje parter. Detta innehåll tillhandahålls av Google ("leverantör"). YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som är etablerat och drivs enligt irländsk lag med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de).

YouTubes avancerade sekretessinställning är aktiverad för videor som ingår på vår webbplats. Detta innebär att ingen information från besökare på webbplatsen samlas in och lagras på YouTube om de inte spelar upp videon. Integreringen av filmerna tjänar till att skydda våra legitima intressen, som dominerar i samband med en balans av intressen, i en optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Vimeo Video Plugins
På den här webbsidan slås innehållet från tredje erbjudare samman. Innehållet tillhandahålls av Vimeo LLC (“leverantör”). Integrationen av Videso tjänar till att skydda våra legitima intressen, som råder i samband med en balansering av intressen, i en optimal marknadsföring av vårt erbjudande enligt art. 6 para. 1 mening 1 lit. f DSGVO. Vimeo drivs av Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA (“Vimeo”).
Vimeos spårningsverktyg Google Analytics integreras automatiskt i videor som ingår på vår webbplats. Vi har inget inflytande på inställningarna för spårningen och analysresultaten som samlas in här och kan inte heller se dem. Dessutom placeras webbläsare på inbäddningen av Vimeo-videor av besökare på webbplatsen.

För att förhindra att Google Analytics-spårningskakor ställs in kan du vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda den fulla funktionen på denna webbplats. Du kan också förhindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Som ett alternativ till webbläsarinsticksprogrammet kan du klicka på den här länken> för att förhindra att Google Analytics samlar in data från denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie lagras på din slutenhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av informationen av leverantörerna på deras sidor samt en kontaktbarhet och dina rättigheter och inställningar i detta avseende för att skydda din integritet, se sekretesspolicyn för leverantörerna:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://privacy.xing.com/

https://vimeo.com/privacy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Om du inte vill att sociala nätverk ska direkt koppla de uppgifter som samlas in via vår webbplats med din profil i den relevanta tjänsten måste du logga ut från den relevanta tjänsten innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra att insticksprogrammen laddas helt med tillägg för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeraren „NoScript".

Vår online-närvaro på Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar tjänar till en bättre, aktiv kommunikation med våra kunder och intresserade parter. Vi informerar där om våra produkter och aktuella specialkampanjer.
När du besöker vår online-närvaro i sociala medier kan dina data automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål. Så kallade användarprofiler skapas från dessa data med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som antagligen motsvarar dina intressen. För detta ändamål används kakor vanligtvis på din slutanordning. Besökarnas beteende och användarnas intressen lagras i dessa kakor. I enlighet med art. 6 para. 1 lit. f., detta tjänar följande syfte DSGVO för att skydda våra legitima intressen, som råder i samband med en balansering av intressen, i en optimerad presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intresserade parter. Om du frågas av respektive operatör för sociala medier om deras samtycke till databehandling, t.ex. med hjälp av en kryssruta, är den rättsliga grunden för databehandling Art. 6 Para. 1 lit. en DSGVO / tysk BNP.


Om ovannämnda plattformar för sociala medier har sitt huvudkontor i USA gäller följande: Europeiska kommissionen har utfärdat ett adekvat beslut för USA. Detta går tillbaka till EU: s och USA: s sekretesssköld. Ett aktuellt certifikat för respektive företag kan visas här.
Den detaljerade informationen om bearbetningen och användningen av uppgifterna från leverantörerna på deras sidor samt en kontaktbarhet och dina relaterade rättigheter och inställningar för att skydda din integritet, särskilt invändningar (opt-out), se nedanstående länkade dataskydd information från leverantörerna. Om du fortfarande behöver hjälp med detta kan du kontakta oss på

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer i enlighet med art. 26 DSGVO, som du kan komma åt här att se.
Mer information om databehandling när du besöker en Facebook-fansida (information om insiktdata) kan hittas här.

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Motstridighet (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

Linkedin: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

9. Skicka recensionspåminnelser via e-post

Omvärderingspåminnelse av Trusted Shops
Om du ger oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning i enlighet med Art. 6 Punkt 1 S. 1 lit. en DSGVO, ü överför din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland (www.trustedshops.de) för att skicka en utvärderingspåminnelse via e-post.

Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktpersonen som beskrivs nedan eller direkt till Trusted Shops.

 Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en DSGVO, kommer vi att använda din e-postadress som en påminnelse för att skicka en utvärdering av din beställning via det utvärderingssystem som används av oss. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktpersonen som beskrivs nedan.

10. Kontaktinformation och dina rättigheter

 Som registrerad har du följande rättigheter:

• i enlighet med art. 15 DSGVO rätten att kräva information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges däri;
• i enlighet med art. 15 DSGVO. 16 DSGVO rätt att kräva rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss utan dröjsmål;
• i enlighet med art. DSGVO rätten att kräva avbokning av dina personuppgifter lagrade av oss, såvida inte vidare behandling
- i syfte att utöva rätten till yttrandefrihet och information
- i syfte att fullgöra dina skyldigheter; (b) - av skäl av allmänt intresse eller för påståendet, verkställighet eller försvar av juridiska fordringar
som är nödvändiga för att fullgöra en juridisk skyldighet;
- av skäl av allmänt intresse eller
- för påstående, verkställighet eller försvar av juridiska fordringar
enligt art. 18 DSGVO rätten att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån
- uppgifternas korrekthet bestrids av dig;
- behandlingen är olaglig, men du följer inte dess upplösning. Vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara dina rättigheter, eller <vi behöver dem i enlighet med art. 21 DSGVO har gjort invändningar mot behandlingen.
• i enlighet med art. 20 DSGVO rätten att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, läsbart och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person i enlighet med Art. 77 DSGVO rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostad eller arbetsplats eller i vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, eller om du vill korrigera, begränsa eller radera data eller återkalla ditt samtycke eller invändning mot användning av vissa uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna i vårt avtryck. 

Invändningsrätt
I den mån vi är ansvariga för att skydda våra intressen inom ramen för en intresseavvägning

Efter att ha utövat din invändningsrätt kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan tillhandahålla tvingande skäl för detta. Detta gäller inte om behandlingen utförs för direkt marknadsföring. Då behandlar vi inte dina personuppgifter för detta ändamål.


Sekretesspolicy skapad med Trusted Shops Legal copywriter i samarbete med Wild Beuger Solmecke advokater.